MUA BAN – Hậu Nguyễn Studio

Chon Album De Nghe

‹ TrướcTiếp ›
 

NEUMANN TLM 103

Giá cũ: 25.000.000 VNĐ

Giá bán: 21.000.000 VNĐ

BÁN ĐẦU GHI MD CHUYÊN DỤNG TASCAM MD-02B

Giá cũ: 17.000.000 VNĐ

Giá bán: 8.000.000 VNĐ

Bán PreSonus TubePre V2 + 2 bóng tube, giá 4tr

Giá cũ: 6.000.000 VNĐ

Giá bán: 4.000.000 VNĐ

Bán M-audio Fast Track Ultra 8R giá 6tr

Giá cũ: 8.000.000 VNĐ

Giá bán: 6.000.000 VNĐ

Bán Maudio Mtrack MK2 (new 99,99%) giá 2.5tr

Giá cũ: 3.500.000 VNĐ

Giá bán: 2.500.000 VNĐ

Bán UAD1 (28 Plug-Ins) giá 15tr

Giá cũ: 20.000.000 VNĐ

Giá bán: 15.000.000 VNĐ

Bán M-Audio Firewire 410 giá 3tr

Giá cũ: 7.000.000 VNĐ

Giá bán: 3.000.000 VNĐ

Bán Pream Mindprint Envoice MkII giá 7tr

Giá cũ: 10.000.000 VNĐ

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

RME Fireface 800

Giá cũ: 38.000.000 VNĐ

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

TC Electronic IMPACT TWIN

Giá cũ: 11.500.000 VNĐ

Giá bán: 7.000.000 VNĐ