Người Tình - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Chôn Vùi Tâm Sự - Bảo Vân, Duy Tùng
Bảo Vân, Duy Tùng

 

Tình Yêu Cách Trở - Duy Tùng, Hậu Nguyễn
Duy Tùng, Hậu Nguyễn

 

LK Vòng Tay Nào Cho Em, Vì Trong Nghịch Cảnh - Duy Tùng, Bảo Vân
Bảo Vân, Duy Tùng

 

Ngày Đá Đơm Bông - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Mùa Mưa Qua Mau - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Mùa Mưa Qua Mau - Tom
Hậu Nguyễn

 

Nỗi Buồn Đêm Đông - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Em Đi Trên Cỏ Non - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Trên Dòng Sông Nhỏ - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn