Kỷ Niệm Một Mùa Hè - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Nét Buồn Thời Chiến - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Mùa Xuân Lá Khô - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Tình Hậu Phương - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Người Về Đơn Vị Mới - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Tôn Nữ Còn Buồn - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Người quên kẻ nhớ - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Trót dại & Tình chỉ đẹp - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè - Cẩm Ly
Cẩm Ly

 

Anh Về Với Em - Cẩm Ly (Bống)
Cẩm Ly