CHUYỆN BA MÙA MƯA - BEAT 4
Playback

 

CHỒNG XA - BEAT
Playback

 

CHÍN DÒNG SÔNG HÒ HẸN - BEAT
Playback

 

CHIẾC ÁO BÀ BA - BEAT 2
Playback

 

CHỈ CÓ BẠN BÈ THÔI - BEAT 3
Playback

 

CHÂU ĐỐC LÝ NÀNG ƠI - BEAT
Playback

 

CHÀNG TRAI SI TÌNH - BEAT 3
Playback

 

CHẲNG CÒN TRẦU CAU - BEAT 2
Playback

 

CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM - BEAT 4
Playback

 

CA DAO TÌNH MẸ - BEAT 2
Playback