Xin Làm Người Xa Lạ - Đan Phương
Đan Phương

 

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Đan Phương
Đan Phương

 

Vì Trong Nghịch Cảnh - Đan Phương
Đan Phương

 

Túp Lều Lý Tưởng - Đan Phương
Đan Phương

 

Trong Tầm Mắt Đời - Đan Phương
Đan Phương

 

Trả Lời Thư Em - Đan Phương
Đan Phương

 

Thành Phố Buồn - Đan Phương
Đan Phương

 

Nhạt Nắng - Đan Phương
Đan Phương

 

Ngõ Xưa Chiều Mưa Buồn - Đan Phương
Đan Phương

 

Ngày Sau Sẽ Ra Sao - Đan Phương
Đan Phương