Xin thời gian qua mau - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Ai cho tôi tình yêu - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Lệ đá - Ngô Quang Vinh, Sa Sugar
Ngô Quang Vinh, Sa Sugar

 

Sao em nỡ đành quên - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Trái Tim Hoang Đường - Lưu Vĩnh Kha
Lưu Vĩnh Kha

 

Hoàng Hôn Màu Tím - Đan Phương
Đan Phương

 

Đừng nói xa nhau - Ngô Quang Vinh, Huyền Nhung
Ngô Quang Vinh, Huyền Nhung

 

Ngõ Xưa Chiều Mưa Buồn - Đan Phương
Đan Phương

 

Vầng Trăng Tao Ngộ - Bảo Vân
Bảo Vân

 

LK Vọng Kim Lang - Phi Vân Điệp Khúc - Đoản Khúc Lam Giang
Ngô Hoàng Đạt