Mưa nửa đêm - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Người ngoài phố - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Đêm Bơ Vơ - Hoàng Ngân, Lương Gia Tiến
Hoàng Ngân, Lương Gia Tiến

 

Xin còn gọi tên nhau - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Ai khổ vì ai - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Cho vừa lòng em - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Mùa đông của anh - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Người yêu cô đơn - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Đoản khúc cuối cho em - Ngô Quang Vinh
Ngô Quang Vinh

 

Mười năm tái ngộ - Đoàn Ngọc Sơn
Đoàn Ngọc Sơn