Có Bao Giờ - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Bến Sông Chờ - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Mời Anh Về Thăm Quê Em - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Mưa Nửa Đêm - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Tân cổ áo đẹp nàng dâu - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Liên Khúc Lý - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Hồn Trinh Nữ - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Mưa Bên Song Cửa - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Giấc Ngủ Đầu Nôi - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Chưa Nói Cùng Em - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt