Đò Dọc - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Xuân Gọi - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Nhật Thực - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Tân cổ mùa hoa đào - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Dạ Khúc - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Ngõ Xưa Chiều Mưa Buồn - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Hành Trình Trên Đất Phù Sa - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Cây cầu dừa - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Hồn Trinh Nữ - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Đạo Làm Con - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt