Mùa xuân không còn nữa - Leon Vũ
Leon Vũ

 

Tiễn biệt - Leon Vũ, Kim Tiểu Long
Leon Vũ, Kim Tiểu Long

 

Chuyện tình quán bên hồ - Leon Vũ
Leon Vũ

 

Chuyện tình hoa muống biển - Leon Vũ
Leon Vũ

 

Chuyện tình lan và điệp 3 - Leon Vũ
Leon Vũ

 

Mùa xuân của mẹ - Leon Vũ, Huỳnh Gia Tuấn
Leon Vũ

 

Ru lại câu hò - Leon Vũ, Kim Tiểu Long
Leon Vũ, Kim Tiểu Long

 

Chuyện tình người trinh nữ tên Thi - Leon Vũ
Leon Vũ

 

Chuyện một người đi - Leon Vũ, Bích Thảo
Leon Vũ, Bích Thảo

 

Chuyện buồn tình yêu - Leon Vũ, Bích Thảo
Leon Vũ, Bích Thảo