Nợ Em Một Khúc Dân Ca - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Quân Vương Và Thiếp - Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu
Ngô Hoàng Đạt, Lương Bảo Châu

 

Tân Cổ Cô Gái Bình Long - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Chút Kỷ Niệm Buồn - Đan Phương, Thiên Kim
Đan Phương, Thiên Kim

 

Tân Cổ Xác Bướm Cành Lan - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Tân Cổ Cô Hàng Chè Tươi - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Hoa Cau Vườn Trầu - Đan Phương, Vy Hương
Đan Phương, Vy Hương

 

Đừng nói xa nhau - Ngô Quang Vinh, Huyền Nhung
Ngô Quang Vinh, Huyền Nhung

 

Sự Tích Trầu Cau - Ngô Hoàng Đạt, Lê Tứ, Hà Như
Ngô Hoàng Đạt, Lê Tứ, Hà Như

 

LK Vòng Tay Nào Cho Em, Vì Trong Nghịch Cảnh - Duy Tùng, Bảo Vân
Bảo Vân, Duy Tùng