Tân Cổ Xác Bướm Cành Lan - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Tân Cổ Cô Gái Bình Long - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Sự Tích Trầu Cau - Ngô Hoàng Đạt, Lê Tứ, Hà Như
Ngô Hoàng Đạt, Lê Tứ, Hà Như

 

Cuộc Đời Đức Phật - Ngô Hoàng Đạt
Ngô Hoàng Đạt

 

Đừng nói xa nhau - Ngô Quang Vinh, Huyền Nhung
Ngô Quang Vinh, Huyền Nhung

 

Tân Cổ Cội Nguồn - Ngô Hoàng Đạt, Bạch Long Nhi
Ngô Hoàng Đạt, Bạch Long Nhi