Ăn Năn - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Nhớ Nhung - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Gọi Đò - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Duyên Quê - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Hồi âm - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Ngăn Cách - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Sông Quê - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Liên khúc Tình Ca Đầu Xuân - Hậu Nguyễn, Bảo Vân
Hậu Nguyễn, Bảo Vân

 

Xa người yêu - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn

 

Tình Đời 2 - Hậu Nguyễn
Hậu Nguyễn