Ai Khổ Vì Ai - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Phương Xa Nhớ Mẹ - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Nỗi Buồn Chim Sáo - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Niềm Thương Nỗi Nhớ - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Ngày Xưa Anh Nói - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Loài Hoa Không Vỡ - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Đêm Mưa Ngậm Ngùi - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Gái Xuân - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Nước Cuốn Hoa Trôi - Bảo Vân
Bảo Vân

 

Vì Lỡ Thương Nhau- Bảo Vân
Bảo Vân