Sự Tích Trầu Cau - Ngô Hoàng Đạt, Lê Tứ, Hà Như
Ngô Hoàng Đạt, Lê Tứ, Hà Như

 

Tân Cổ Cội Nguồn - Ngô Hoàng Đạt, Bạch Long Nhi
Ngô Hoàng Đạt, Bạch Long Nhi